پمپ بلوئر از کلمه انگلیسی (blow) به معنی دمیدن گرفته

مشاهده

بلوئر یا همان ساید چنل ها نیز مانند پمپ های

مشاهده

علاوه بر این صدا، وزن، هزینه تعمیرات و استهلاک بسیار

مشاهده

این دستگاه، با تولید هوای فشرده و تزریق آن از

مشاهده

دستگاه بلوئر ساید چنل، قابلیت استفاده بصورت دمنده یا مکنده

مشاهده