دستگاه هواده پرورش ماهی


هوادهی و انواع آن

هر دستگاهی که توانایی مخلوط کردن هوا با آب را داشته باشد هواده نام دارد ولی به خاطر

اهمیت پارامتر هایی مانند هزینه ی اجرا، راندمان کاری و مصرف انرژی از دستگاه و تجهیزات

مخصوص هوادهی استفاده می شود به صورت کلی دو مکانیزم برای هوادهی وجود دارد:

هواده سطحی (اسپلش، پدل ویل)


هوادهی مرکزی (دمنده های هوا مانند بلوئر و ساید چنل)

یکی از بهترین و کار آمدترین دستگاه های هوادهی برای صنعت پرورش ماهی، دستگاه هواده اسپلش پرورش ماهی می باشد هواده اسپلش علاوه بر مکانیزم ساده قدرت بالایی در هوادهی دارد که با پاشش میزان بسیار بالایی از آب به شکل فواره ای انتقال اکسیژن مناسبی را به عمل می آورد مکانیزم هواده ی اسپلش به این صورت است که سطح آب را شکسته، و سطح تماس بیشتری را بین آب و هوا بوجود می آورد به این صورت که سطح بالایی آب استخر را با اکسیژن موجود در هوا مخلوط می کند و باعث افزایش اکسیژن پخش شده در سطح بالایی آب حوضچه پرورش ماهی می شود، تماس آب با هوا باعث افزایش بسیار اکسیزن محلول در آب می شود و همچنین عمل هوادهی توسط دستگاه اسپلش باعث می شود گاز های مضری مانند آمونیاک و نیترات از کف استخر پرورش ماهی به خارج استخر منتقل شود طراحی این دستگاه به این صورت است که دارای یک حفاظ موتور و پروانه می باشد این طراحی از بر خورد آبزیان به پروانه جلوگیری می کند، استفاده از دستگاه هواده اسپلش باعث می شود 80 تا 85 درصد از عوامل بیماری زا از محل پروزش ماهی دور شود و همچنین رشد ماهی ها افزایش یافته و دارای گوشت با کیفیت تری می شوند.