پمپ پرورش ماهی ، پمپ مخصوص پرورش ماهی


درصورتیکه استخر و یا فضایی برای پرورش ماهی به حجم ۱۰۰ متر مکعب آب و یا ۵۰۰ کیلو

ماهی دارید، بی تردید شما هم نیاز به یکدستگاه اسپلش تکفاز پرورش ماهی بجهت سرکولیت

کردن آب و رساندن اکسیژن تازه به ماهی دارید

مکانیزم تمامی دستگاههای هواده ، اختلاط هوا با آب میباشد.

مشخصات فنی دستگاه هوادهی پرورش ماهی و آبزیانیکی از مزایای هوادهی به جز تولید اکسیژن موجب هم زدن آب و متعادل کردن لایه های حرارتی و غذایی نیز می شود همچنین عمل هوادهی پسمان های سمی که به صورت گاز در آب محلول هستند را خارج می کند.روش های مختلف تامین اکسیژن استخر های پرورش ماهیوارد و خارج نمودن دائم آب از محل پرورش آبزیان

استفاده از تجهیزات و دستگاه های هواده

استفاده از برج هواده

پاشش آب از لوله های سوراخ داری که بر روی دیواره های استخر نصب می شود

تزریق هوا به آب توسط دمنده های هوا (دیفیوزر هوادهی استخر)